Jiři Bezlaj

Domov Galerija Objave Bibliografija Razstave in projektiBibliografija

Agencija 41, Janez Lajovic/Jiři Bezlaj Mobitelov vodnjak, Mobitel d.d., Ljubljana 2002.

Aleksander Bassin, 80. Tradicionalna izložba udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, ULUCG, Titograd 1985, s.p.

Aleksander Bassin (ur.)., Bližnja srečanja, Grajsko dvorišče Ljubljana, DSLU, Ljubljana 2008. (raz. kat.).

Stane Bernik, Deseta razstava Umetniške zbirke NLB, Kiparstvo v umetniški zbirki NLB, Ljubljana 2004. (raz. kat.)

Jiři Bezlaj, Vpliv vzhodnoazijskih filozofij na moderno umetnost: diplomska naloga, Akademija za likovno umetnost, Ljubljana 1974.

Jiři Bezlaj, »Likovni zapiski«, Naši razgledi, Ljubljana, oktober 1988.

Jiři Bezlaj, Plastike, Galerija Rika Debenjaka, Goriške galerije, Kanal 1990.

Jiři Bezlaj – illustrator, »Veliki pisani G«, Kekec, literarna revija za učence osnovnih šol, št.8 (april)., Ljubljana 1992, str. 6.

Jiři Bezlaj – illustrator, Hrana in duhovna rast, Iskanja, Ljubljana 1994.

Jiři Bezlaj –ilustrator, Elektro Ljubljana 97, Elektro Ljubljana, Ljubljana 1997.

Jiři Bezlaj – illustrator, Elektro Ljubljana 1998, Elektro Ljubljana, Ljubljana 1998.

Jiři Bezlaj, “Uspavanka”, Ciciban, št. 1 (september)., Ljubljana 2000, str. 17.

Jiři Bezlaj, Rojstni dan, Ciciban, št. 10 (junij)., Ljubljana 2001, str. 18-19.

Jiři Bezlaj, “Otroštvo”, Primorska srečanja, L. 25, št. 244/245, 2001, str. 608-609.

Jiři Bezlaj et al., Grosuplje - mesto kipov, 2004 – 2006, Občina Grosuplje, Grosuplje 2006 (raz. kat.).

Jiři Bezlaj, Poletje, Založba Latobia, Ljubljana 2004.

Jiři Bezlaj, Postavljanje markacij ob poti, Sodobnost, št. 4, l. 72, Ljubljana 2009.

Jiři Bezlaj, Obdobje rušenja in obdobje gradnje, Sodobnost 7-8, Ljubljana 2010.

Jiři Bezlaj, Pot in most, Sodobnost 12, Ljubljana 2010.

Jiři Bezlaj, "Michelangelo je vendar pomembnejši umetnik nego črni zamorec.", Sodobnost 4, Ljubljana 2011.

Jiři Bezlaj, Če ne maraš piti, bodi vino!, Sodobnost 5, Ljubljana 2012.

Jiři Bezlaj, Zamolkli obrat sveta, Sodobnost 4, Ljubljana 2013.

Jiři Bezlaj, Bom drugod prosila vode, Sodobnost 4, Ljubljana 2014.

Jiři Bezlaj, Evangelij za pitbule, Mladinska knjiga, Ljubljana 2016.

Jiři Bezlaj, Neodrešena Evridika, Sodobnost 6, Ljubljana 2017.

Tomaž Brejc, »Videti, drugi del velike…«, Ljubljana 1980, str. 16.

Tomaž Brejc, Slovensko kiparstvo, Equrna, Ljubljana /koledar/.

Lidija Bučar, »Samota kamna«, Primorske novice, 27. julij 1995, Koper, str. 12.

Milan Dekleva, »Svetost čutnega« (intervju)., Dnevnik, Ljubljana, 16. 10. 1982, Ljubljana, str. 6.

Milan Dekleva, »«Equrna«: prodajno, svetovalsko in klubsko zbirališče, Dnevnik, 10. 9. 1982, Ljubljana, str. 6.

Aleš Erjavec, Ljubezen na zadnji pogled, Ljubljanski Magistrat, Ljubljana 2003, (raz. kat.).

Aleš Erjavec, Kiparska razstava Obrazi kiparstva, Zavod za kiparstvo, Ljubljana 2004 (raz. kat.).

Cvetka Guzej-Sabadin, »Velika življenjska in umetniška izkušnja«, Primorske novice, 11. 8. 1982.

Darinka Kladnik, »Trilogija v kamnu«, Dnevnik, Ljubljana, 17. 10. 1997.

Darinka Kladnik, »Skulpture velikega formata«, Dnevnik, Ljubljana, 31. 8. 1998.

Darinka Kladnik, »Falus ukradli v Mokricah«, Dnevnik, Ljubljana, 16. 8. 2001

Darinka Kladnik, »Grosuplje bi rado postalo mesto kipov«, Dnevnik, Ljubljana, 3. 11. 2004.

Miklavž Komelj et al., Jiři Bezlaj: razstava/exhibition, Galerija Latobia, Ljubljana 1997 (raz. kat.).

Miklavž Komelj, »Gledalec na prostem«, Delo, Ljubljana 1998.

Miklavž Komelj, Jiři Bezlaj, Galleria d'Arte Nuova Artesegno, Udine 1999 (raz. kat.).

Miklavž Komelj, »Dečkova ekstatična tesnoba«, Književni listi, Delo, Ljubljana 2004.

Milček Komelj, »Jasa s krhkimi predmeti«, Delo, Ljubljana 1993.

Milček Komelj, Jiři Bezlaj: Skulpture, ZKO Ljubljana – Bežigrad in Bežigrajska galerija, Ljubljana 1995 (raz. kat.).

Milček Komelj, »Jiři Bezlaj«, European Cultural Month Ljubljana 1997, MOL, Ljubljana 1997, str. 34.

Milček Komelj, Jiři Bezlaj (koledar)., Galerija Latobia, Ljubljana 1997.

Mitja Košir, »Izpovedi, ujete v kamen«, Dnevnik, 17. 9. 1983, Ljubljana.

Jernej Kožar et al. Vzporedne kiparske predstavitve/Roman Makše, Dragica Čadež, Jiři Bezlaj, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec 2005 (raz. kat.).

Lev Kreft, Jiři Bezlaj: razstava/exhibition, Galerija Latobia, Ljubljana 1998 (raz. kat.).

Vens Krmelj, Od rojstva do rojstva, od sebe k drugim. Podobe družine v..., Umetnostna Galerija, Maribor 2001 (raz. kat.).

P. L., »Naročili Župančičev portret«, Profit.

Andrej Medved, Slovensko kiparstvo osemdesetih let, Edicija Artes, Koper 1997, str. 5-6.

Lev Menaše, »Jasno razvidne prelomnice«, Naši Razgledi, 14. 12. 1984, Ljubljana, str. 683-684.

Lev Menaše, Jiři Bezlaj, Ribnica 85, Ribnica 1985.

Neva Miklavčič-Predan, Jiři Bezlaj, 4 letni časi v kuhinji, z osnovami vegetarijanstva, Mladinska knjiga, Ljubljana 1987.

Nada Neducza (ur.)., The Four Elements, 4th International Biennial of Sculptural Drawings, Vigado Gallery, Scontvary Hall, Gallery of the Goethe Institute in Saint Christophe Jazz Gallery, Budimpešta 1996 (raz. kat.)..

Nelida Nemec, »Bezlajeva simbolna intimnost«, Jiři Bezlaj (Marko Žagar ur.)., Poslovni center Mercator, Ljubljana 2007 (raz. kat.).

Mira Novak, »Bezlajeve podobe iz kamna«, Dnevnik, Ljubljana, junij 1994.

Boško Odalović, 80. Tradicionalna izložba udruženja likovnih umjetnika Crne Gore, ULUCG, Titograd 1985 (raz. kat.).

Petra Pogorevc, »Skupinska kiparska umetnina«, Dnevnik, 18. 7. 1995, str. 16-17.

Tatjana Pregl Kobe, »Likovni zapiski«, Naši razgledi, Ljubljana, 11. 5. 1990.

Tatjana Pregl Kobe, »Erotika v slovenskem kiparstvu«, Naši razgledi, 25. 5. 1990, Ljubljana, str. 296-297.Tatjana Pregl Kobe in Ivan Sedej, Jiři Bezlaj: Skulpture, Muzej grafične umetnosti XVI – XIX. stoletja, Zdravilišče Rogaška, Rogaška slatina 1994 (raz. kat.).

Tatjana Pregl Kobe, Poetika, Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec 2008 (raz. kat.).

Tatjana Pregl Kobe, »Z roko v roki«, Samaritan, maj 2009, vip media d.o.o., Ljubljana, str. 166.

Neža Rot, »Jiři Bezlaj: Poletje. Latobia, Ljubljana 2004«, Literatura, Ljubljana 2004.

s.a., »Studioskop: Ljubljana, Bezlaj«, Studio, št. 837, 19. 4. 1980, Zagreb.

s.a., Zimski salon, Mestna galerija, Ljubljana 1993 (raz. kat.).

s.a., Marmor Symposium, Aachen 1994 (raz. kat.).

s.a., »Kip iz črnega lesnobrdskega apnenca v avli Filozofske fakultete«, Proteus, Ljubljana, november 2002, str. 132.

s.a., »Poletje v decembru – kiparska razstava Jiřija Bezlaja«, Dnevnik, Ljubljana, 18. 12. 2004.

Ivan Sedej, Jiři Bezlaj, Mala galerija, Moderna galerija, Ljubljana 1982. (raz. kat.).

Ivan Sedej, Bezlaj, Mestna galerija, Ljubljana 1986 (raz. kat.).

Ivan Sedej, Jiři Bezlaj, Bežigrajska galerija Ljubljana 1988 (raz. kat.).

Ivan Sedej, Jiři Bezlaj, Plastike, Galerija Ars, Ljubljana 1990 (raz. kat.).

Ivan Sedej, »Citiranje fosilov in osončij«, Naši razgledi, Ljubljana, 11. 6. 1993, str. 37.

Ivan Sedej, Fragmenti, Zveza kulturnih organizacij Vrhnika, Vrhnika 1994 (raz. kat.).

Ivan Sedej, »Jiři Bezlaj«, Forma viva v Tržiču (Jiři Bezlaj et al.)., Občina Tržič, Tržič 2001, s.p. (4). (raz. kat.).

Sarival Sosić, Likovne besede, št. 25, Ljubljana 1993, str. 95.

Zoran Srdić, »Kiparsko zarisovanje duhovnega prostora«,Ampak, l. 6, št. 3, Ljubljana 2005, str. 10.

Breda Škrjanec et al., Grosuplje - mesto kipov 2004, Občina Grosuplje, Grosuplje 2004 (raz. kat.).

Jelka Šutej Adamič, »Faunovo popoldne Jiřija Bezlaja«, Maneger, Ljubljana, oktober 1997.

Jelka Šutej Adamič, »Mistični kipi na 'sprehajališču psov'«, Manager, Ljubljana september 1998, str. 68-70.

Jelka Šutej Adamič, »Iskanje skrivnih zakonitosti kamna«, Delo, Ljubljana, 18. 8. 1999.

Vesna Teržan, »Omphalos pred Arhivom Slovenije«, Razgledi, Ljubljana, 14. 10. 1998, str. 28.

Taja Vidmar-Brejc in Marjeta Marinčič ur., Equrna '83, Trajna delovna skupnost kulturnih delavcev Ljubljana, Ljubljana 1983 (raz. kat.).

Jernej Vilfan, »Kam stopa ta noga«, Razgledi, Ljubljana 29. 5. 1996.

Boris Vizintin, Biennale mladih Rijeka, Moderna galerija Rijeka, Reka 1977, s.p. (raz. kat.).

Janez Zadnikar, »Sodobniki: Jiři Bezlaj«, Teleks, 18. 6. 1981, Ljubljana, str. 7.

Franc Zalar, Bežigrajska sekcija DSLU 1979, Zveza kulturnih organizacij, Ljubljana 1979 (raz. kat.).

Franc Zalar, »Mlado slovensko kiparstvo«, Sinteza, št. 45/6, Ljubljana 1979, str. 10.

Franc Zalar, »Skupnost različnih«, Dnevnik, 22. 9. 1982, Ljubljana, str. 6.

Milan Zinaić, »od smetišča do svetišča«, Dnevnik, Ljubljana 11. 7. 1996.